OLED ve Diğer Entegrasyon Sistemler

Doğamız nanoteknolojik olarak tanımlanabilecek olağanüstü birçok sensör, fotonik ve optoelektronik cihaza benzer yapılar barındırmaktadır. Bunların en temel özelliği organik ve anorganik temelli malzemeleri içermeleridir. Organik elektronik ve nanoteknolojinin algısı bir bakıma doğadaki bu yapıların işleyişini anlayıp benzerlerini oluşturabilmektir. Organik malzemeler, uzun bir süre mükemmel birer yalıtkan olarak bilindiklerinden elektriksel izolasyonun gerekli olduğu alanlarda kullanılmışlardır. Bu neden günümüz modern teknolojik cihazlar kristal yapıdaki anorganik yarıiletken malzemelerin yanı sıra organik yarıiletken malzemelerden de üretilmeye başlanmıştır.

Günümüz elektronik aygıtların temelini oluşturan ve bir anorganik yarıiletken olan silisyum halen üretilen elektronik devrelerin ve elemanlarının büyük bir çoğunluğunun hammaddesini oluşturmaktadır. Nitekim doğada bol miktarda bulunmasına rağmen, saf silisyumun elde etmenin getirdiği kapsamlı altyapı ve yüksek işletim maliyeti sebebiyle teknoloji araştırmaları daha ucuz ve elde etmesi kolay malzemelere yönelmiştir. Bu nedenle organik yarıiletkenler; getirdikleri düşük altyapı maliyeti, geniş ve esnek yüzeylere uygulanabilme, kolay, ucuz ve hızlı üretim yöntemleri ile uygulamaya özgü sentezlenebilen malzeme özellikleri gibi sıralanabilecek avantajlarla, silisyumun dolduramadığı alanlara girebilecek niteliklere sahiptir.

Günümüzde organik yarıiletken malzemelerin esnek yapısının olması, kolay elde edilebilmesi ve bol miktarda üretilebilmesi özellikle organik elektronikte yeni hedefler çizmiştir. Sensörler, güneş hücreleri, organik malzemeler, alan etkili transistörler, optik veri depolayıcıları, organik elektrolüminisans cihazlar ve daha birçok alanda uygulama imkânı bulmuştur. Bu yeni alanın üzerinde en fazla araştırma ve yatırım yapılan aygıtlarının başında ise ışık yayan organik diyotlar (Organic Ligth Emitting Diode, OLED) gelmektedir. Bu aygıtlarda yarıiletken malzeme olarak eğer organik polimer kullanılır ise bunlara polimer-LED (PLED), eğer küçük moleküller kullanılır ise OLED olarak tanımlanmaktadır. Birçok araştırma grubu ve teknoloji şirketi yakın gelecekte LCD ve plazma ekranların yerini alması öngörülen OLED ekranlar üzerine yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. Literatürdeki çalışmalar ise özellikle OLED aygıtların performanslarının geliştirilmesi ve kullanılan organik bileşiklerin kararlılıklarının artırılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Firmamız olarak temsilciğini yürüttüğümüz Inert Technology’e ait eldivenli kabin (Glovebox) üniteleriyle  OLED – PLED uygulama ve üretimlerine uygun çözümler bulmakta, Glovebox entegreli sistemler geliştirmekte ve siz değerli araştırmacıların hizmetine sunmaktadır.